Nástěnka

Přijaté děti dle registračních čísel na školní rok 2023/2024

Zápis dětí do MŠ

Dne 3.5. a 4.5. 2023 na školní rok 2023/2024 Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 17.4. – 28.4. 2023 na webu: www.elektronickypredzapis.cz, zde stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveném termínu řádného zápisu. U příjímacího řízení bude akceptována pouze jedna žádost.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Den otevřených dvěří MŠ Dobřany Loudů

Přijďte nahlédnout do prostředí mateřské školy dne 20.4. a 21.4. 2023 od 9:00 do 11:00 hod.

Co Vás čeká?

 • provedeme Vás všemi třídami
 • nahlédnete do běžného provozu školy
 • zodpovíme Vám vaše dotaz

Prohlídky školy se uskuteční v 15minutových intervalech.

Mateřská škola Dobřany přijme učitelku a asistenta pedagoga

Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace přijme na plný úvazek kvalifikovanou učitelku MŠ k 1.1.2023. Dále na částečný úvazek (0,5) asistenta pedagoga s nástupem od 1.12.2022.

Bližší informace na msdobrany@dobrany.cz nebo tel. 725 843 208.

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 let děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)
47,- Kč / den 58,- Kč/ den
Přesnídávka 10,- 11,-
Oběd 23,- 32,-
Svačina 10,- 11,-
Pitný režim 4,- 4,-

Ceny jsou platné od 1.5.2022
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Stanovené platby na školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 556,- Kč
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800 Platby můžete uhradit trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.

 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy Dobřany – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Rozhodnutí - výše úplaty

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše viditelně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky (dle dohody s učitelkami na třídách).

Oznámení o změně ceny stravného

Projekt

MŠ DOBŘANY ŠABLONY III, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021462,je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Gabriela Krajčová
 • Lucie Kačírková
 • Mgr. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Bc. Monika Eismanová
 • Štěpánka Hřebcová Dis
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Mgr. Zuzana Farkašová
 • Lucie Reitšpiesová
Školní asistent:
 • Helena Majerová
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Aschennberová