Nástěnka

Kavárna po škole

Projekt

PROJEKT MŠ DOBŘANY „VESELÁ ŠKOLKA“
JE FINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ
reg.číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005105

Schůzka rodičů SRPDŠ 23

Zveme všechny rodiče na schůzku SRPDŠ která se koná 7.9. 2023 od 1600 hod. ve třídě „Medvíďat“.

program:

 • informace o chodu a organizaci mateřské školy ve šk.r.2023/2024
 • informace a stanovení pravidel kpovinnému před. vzdělávání
 • schválení výboru rodičů SRPDŠ
 • schválení příspěvku SRPDŠ
 • diskuse v jednotlivých třídách

Stanovené platby na školní rok 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 520,- Kč
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800
Platby můžete uhradit trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.

 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy Dobřany – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Rozhodnutí - výše úplaty

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše viditelně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky (dle dohody s učitelkami na třídách).

Stravování dětí v mateřské škole od 1.9.2023

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného děti do 6 let děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)
Přesnídávka 10,- Kč 11,- Kč
Oběd 30,- Kč 32,- Kč
Svačina 10,- Kč 11,- Kč
Pitný režim 5,- Kč 5,- Kč
55,- Kč/den 59,- Kč/den

Ceny jsou platné od 1.9.2023
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20. dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Zápis dětí do MŠ

Dne 3.5. a 4.5. 2023 na školní rok 2023/2024 Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 17.4. – 28.4. 2023 na webu: www.elektronickypredzapis.cz, zde stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveném termínu řádného zápisu. U příjímacího řízení bude akceptována pouze jedna žádost.

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Lucie Kleisnerová
 • Bc. Jana Štajnerová
 • Aneta Kalinová
 • Veronika Kaňáková
 • Bc. Monika Eismanová
 • Štěpánka Hřebcová Dis
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Bc.Tereza Vaisová
 • Marie Klossová
Školní asistent:
 • Dana Huspeková
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Alena Pojarová
 • Nataliia Bezsonova