Nadstandartní aktivity

Človíčku, zahraj si!

Kdo by si nerad hrál? Jednou za čtrnáct dní se budeme scházet a budeme hrát mnoho různých stolních her, od těch známých klasických, až po nové nevšední. Kromě toho, že se budeme skvěle bavit, budeme také rozvíjet pozornost, komunikaci, trpělivost, fantazii, logické myšlení, schopnost spolupráce,… Zažijeme radost z výhry a naučíme se přijímat i porážku. Tak co, človíčku, zahraješ si s námi?

Učitelky: Aneta Kalinová, Lucie Slavíková

Výtvarný kroužek

V naší MŠ probíhá výtvarný kroužek v čase od 12,30 do 14,00 hodin. Účastní se ho předškolní děti ze tříd MYŠEK a MEDVÍĎAT, vždy skupina v počtu 8 dětí. Každá třída se schází jednou za čtrnáct dní. Úterý je vyhrazeno pro MYŠKY a čtvrtek pro MEDVÍĎATA. Děti při výtvarné tvorbě rozvíjejí svou fantazii, kreativitu a učí se technickým výtvarným dovednostem, které se jinak s větším počtem dětí nemohou úspěšně praktikovat. Děti poznávají rozmanité výtvarné materiály, ať je to přírodní materiál, různé krabice, zbytky látek, kůže, dráty aj.

Učitelky: Bc Monika Eismanová, Tereza Vojvodíková

Seznamování s angličtinou

„Hello, hello, hello, hello everyone!“
Tak takhle se s Maggie a Stevem přivítáme na začátku každého našeho společného setkání. Veselé hrátky s angličtinou probíhají dvakrát týdně po obědě. Nejrůznější aktivity vycházejí z unikátní metodiky výuky angličtiny pro děti – Wattsenglish. Součástí programu jsou mimo jiné i výuková videa, která zprostředkovávají kontakt s rodilým mluvčím Stevem Wattsem. Děti si hrají, kreslí, zpívají,… a ani nepoznají, že se učí, je to prostě zábava! :)

Učitelky: Veronika Kaňáková, Lucie Kleisnerová

Veselé pískání

Je určeno dětem, které se chtějí naučit hrát na flétnu.Děti si osvojují správné dýchání, techniku hry na flétnu, rytmus, zahrát základní tóny bez znalosti not. Získají nové poznatky a praktické dovednosti z hudební oblasti, které budou základem pro další hudební rozvoj.

Učitelky: Marta Zahradníková, Jana Maxová